Afegeix les teves softskills al CV

Què són les softskills i com milloren el teu currículum

Segurament el teu curriculum vitae compta amb tots els cursos i titulacions que has realitzat. Però no només les formacions i les experiències laborals et defineixen. Totes les teves softskils (habilitats i capacitats personals i socials) que no es poden acreditar amb un títol poden marcar la diferència. T’ajudem a identificar-les i a saber comunicar-les per convertir-te en el candidat perfecte.

Hardskills i softskills: la diferència

Quan comences a crear el teu curriculum vitae, habitualment els primers ítems que et proposes descriure són l’educació i les certificacions i, de la mateixa manera, la teva experiència laboral. Són els principals apartats que més espai ocupen al CV i pels que dediquem més temps.

Aquest conjunt d’experiències s’engloba dins les hardskills, és a dir, les habilitats que es poden acreditar. Per altra banda, les softskills són aquelles habilitats o capacitats interpersonals, normalment relacionades amb el caràcter de cada persona, i que t’acaben de definir. Són referències socials que permeten veure si encaixes correctament en un lloc de feina.

A diferència de fa uns anys, aquestes capacitats personals estan a l’ordre del dia. Així doncs, cada vegada agafen més importància en l’àmbit laboral. Per a un lloc de feina pot ser necessari que el candidat sàpiga treballar en equip, mentre que en altres circumstàncies sigui més rellevant l’agilitat en la gestió de les tasques.

Tot depèn de les necessitats de cada posició. Justament, les softskills acaben configurant un perfil de candidat més complet i permetent als reclutadors decantar la balança cap a un o l’altre, si ambdós tenen unes hardskills similars.

Quines softskills existeixen

Com hem comentat, hi ha una gran varietat de softskills, així com trets de caràcter que ens poden definir. A més, dins les softskills podem crear tres grans categories:

  • Habilitats personals: Són les que depenen d’un mateix. Van molt lligades a les altres dues. Per exemple, si tens molta confiança en tu mateix (habilitat personal), és possible que també tinguis molta seguretat a l’hora de parlar davant de vàries persones (habilitat social).
  • Habilitats socials: Són fàcilment reconeixibles per estar relacionades amb la comunicació entre persones. Aquí s’engloba l’empatia, la capacitat d’acceptar crítiques, entre d’altres.
  • Habilitats metòdiques: Són aquelles que estan més lligades als assoliments acadèmics i professionals, ja que aquestes experiències són les que permten desenvolupar-se en aquest sentit. Com a exemple, si tens facilitat per desenvolupar-te en els entorns online, ja tens una bona base per tots els estudis i professions digitals.

Com demostrar les habilitats toves

Si bé les teves softskills brillaran sobretot en el moment de l’entrevista, també les pots incloure a la carta de presentació i al curriculum vitae. Vas treballar mentre estudiaves? És molt possible que siguis una persona que tolera l’estrés i que tingui autodisciplina. Has participat en algun equip esportiu o joc d’estratègia? Seguramenr et sigui més fàcil treballar en grup o tinguis facilitat per la resolució de problemes.

Sense oblidar-nos de l’entrevista. És el moment on et preguntaran específicament sobre les teves experiències prèvies, així com per veure com reacciones davant situacions concretes. Com prioritzes la feina quan tens múltiples projectes oberts? Com vas resoldre una situació estressant en la teva última feina?

Tota informació val per dos, així que assegura’t que suma i no resta.