Reforma laboral 2021

Els nostres especialistes de l’àrea Legal & Labour t’ajuden a resoldre els principals dubtes sobre els canvis que implicarà la nova Reforma Laboral.

Com t’afecta la nova normativa?

Analitzem al complet totes les claus de la nova norma

La Reforma Laboral 2021 substitueix el marc laboral vigent des de 2012.

 

Entre les principals novetats de la Reforma Laboral hi ha la limitació dels contractes temporals a només dues tipologies, la recuperació de la ultra activitat indefinida als convenis col·lectius, la incorporació d’un nou mecanisme ERTE de flexibilitat estructural, denominat RED, i la desaparició del contracte per obra i servei.

La norma aplicarà també altres punts rellevants:

· Els contractes de cobertura temporal de lloc de treball hauran de ser indefinits en tres mesos.

· S’actualitza la possibilitat de solapament entre substitut i substituït, podent coincidir ambdues figures fins en 15 dies previs a l’absència substituïda.

· S’incrementa la incidència de sancions a la contractació temporal.

Com afecta el nou contracte fixe-discontinu a les empreses de treball temporal?

La novetat és l’aplicació d’aquests contractes, no en els contractes com a tal.  Tenint en compte les 3 figures de la contractació (treballador, empresa i empresa de treball temporal), es donarà la possibilitat que un tipus de contracte afecti al treballador i empresa de treball temporal; i un altre s’apliqui al treballador i a l’empresa.

Substitució dels contractes d’obra i servei.

El contracte d’obra i servei desapareixerà el proper 30/03. Quins contractes temporals seran els més adequats?

Com aplicarà la Reforma Laboral la limitació d’encadenament de contractes?

Una de les novetats de la nova Reforma Laboral que més dubtes ha generat. Què passa amb els contractes entre l’entrada en vigor del Reial Decret, 31 de desembre de 2021 i el 30 de març de 2022?

Com aplicar el salari i conveni regulador en empreses contractistes i subcontractistes?

Anteriorment, el conveni regulador venir regit per l’activitat principal de l’empresa. Amb l’entrada de la Reforma Laboral, el legislador ha establert que el conveni regulador sigui el de l’activitat en concret del treballador. Com establir l’activitat i, alhora, les condiciones del conveni?

Quins contractes de curta durada es penalitzaran amb un increment de les cotitzacions?

La Reforma Laboral planteja un canvi en les cotitzacions dels contractes de curta durada, que modifica l’article 151 de la Llei de la Seguretat Social. Coneix els contractes es veuran afectats.

Com es comptabilitzarà la indemnització en finalitzar un contracte fixe –discontinu?

La Reforma Laboral 2022 estableix nous criteris per fixar les indemnitzacions, independentment de la durada dels contractes. Escolta la valoració dels nostres experts sobre la redacció de la norma.

FAQS

Preguntes freqüents

Es redueix el llindar de concatenació de contractes temporals per circumstàncies de la producció fins els 18 mesos en un període de 24. Per aquesta concatenació es tindran en compte els contractes a través d’ETT sense que perjudiqui el fet que existeixi una subrogació. A més, i com a gran novetat, també tindrà dret a la condició d’indefinida la persona treballadora que ocupi un lloc que hagi estat ocupat prèviament per un treballador temporal durant 18 mesos en un període de 24. En aquest cas, és important que sigui el mateix lloc de feina.

Es fomentarà el contracte fixe discontinu per la realització de treballs de naturalesa estacional o activitats de temporada; per treballs que tinguin períodes d’execució determinats o indeterminats i també en l’àmbit de les contractes i subcontractes, fent coincidir els períodes d’inactivitat amb temps de trànsit entre diferents contractes.

 

De forma addicional, s’estableix que l’empresa haurà de realitzar la crida al treballador per escrit o constar degudament notificada a la persona interessada amb les condicions precises de la seva incorporació i amb una antelació adequada, i l’empresa haurà d’elaborar un calendari amb les previsions de crida anual o semestral i traslladar-ho a la representació legal dels treballadors.

S’incrementen les sancions per frau en la contractació temporal i la imposició de multes per cada contracte fraudulent formalitzat a partir de l’entrada en vigor del RDL. Les sancions passen:

 

  • en el seu grau mínim de 750 a entre 1.000 i 2.000 euros.
  • en el seu grau mig dels 1.000 a entre 2.001 i 5.000 euros.
  • en el seu grau màxim dels 7.500 actuals a entre 5.001 i 10.000 euros

Per les subcontractacions s’aplicarà el conveni del sector de l’activitat realitzada, tot i que si la subcontracta té conveni propi, s’aplicaria aquest si determina millors condicions salarials que el sectorial que resulti d’aplicació.

 

Recuperació de la ultra-activitat dels convenis que permet la pròrroga automàtica dels acords laborals fins l’existència d’un nou pacte sense límit de temps, davant l’actual vigència que estava limitada a un any.

Els contractes de durada inferior als 30 dies tindran una cotització addiciona que es calcularà multiplicant per tres la quota resultant d’aplicar a la base mínima diària de cotització del grup 8 del Règim General de la Seguretat Social per a contingències comunes, el tipus general de cotització a càrrec de l’empresa per la cobertura de les contingències comunes.

En concret, estem parlant que passarà d’un recàrrec del 40% a més del 100%. Aquest sistema de cotització addicional no s’aplicarà als treballadors inclosos al Sistema Especial Agrari, Sistema Especial d’Empleats de la Llar o al Règim Especial per la mineria del Carbó; ni als contractes por substitució.

Assegura’t que compleixes la nova normativa

Per què és important resoldre els teus dubtes ara?

El proper 30 de març s’acaba el termini per adaptar-se com empresa al nou marc de contractació. La nova normativa aplica mesures per reduir el treball temporal, però també canvis en la negociació col·lectiva, la subcontractació i els expedients de regulació temporal de treball.

Truca’ns al 902 18 10 10 o completa el següent formulari i contactarem amb tu: