Eurofirms Centre Especial d’Ocupació

Treballem per la cooperació social, la inclusió, integració i benestar de les persones amb discapacitat. Formem part d’Eurofirms Group i ens guiem per la cultura People first, on les persones són el més important.

Eurofirms Centre Especial d’Ocupació

Treballem per la cooperació social, la inclusió, integració i benestar de les persones amb discapacitat. Formem part d’Eurofirms Group i ens guiem per la cultura People first, on les persones són el més important.

/ Eurofirms Services /
Centre especial d’ocupació
Integració i benestar dels treballadors

Prioritzem la cobertura de perfils amb persones amb discapacitat de la mà d’Eurofirms Foundation. A més, també t’ajudem a complir amb la Llei General de la Discapacitat i assolir el 2% de treballadors amb discapacitat en plantilla.

Adaptació dels llocs de treball per persones amb discapacitat.
A través de la formació, reduïm diferències i garantim la igualtat de condicions entre les persones.
Els nostres treballadors gaudeixen d’una millora salarial voluntària que prové del retorn de les ajudes que rep el Centre.
Les altes dels treballadors s’adscriuen al XV conveni col·lectiu general de centres i serveis d’atenció a persones amb discapacitat.
Destinem el 4% de tots els ingressos d’Eurofirms Group al fons social de la Eurofirms Foundation.
Serveis
Integració i benestar dels treballadors
Neteja
Posada a punt i desinfecció dels espais. Condicionament de les superfícies.
Jardineria
Neteja, desbrossat, poda, replantat, ressembrat, tractaments fertilitzants, herbicides i fumigat.
Recepció
Atenció al client en oficines i edificis.
Tasques auxiliars
Activitats de manipulació.
Per què un Centre Especial d’Ocupació?
Cooperació social per la integració
Integració i benestar dels treballadors
Prioritzem la cobertura de perfils amb persones amb discapacitat de la mà d’Eurofirms Foundation, a més d’oferir serveis de gestió i assessorament legal per tal que les empreses de 50 o més treballadors puguin complir la Llei General de la Discapacitat (assolir el 2% de treballadors amb discapacitat en plantilla) a través de:
Contractació a través d’Inneria Centre Especial d’Ocupació
L’import anual de contractació ha de ser, com a mínim, 3 vegades l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples Anual (IPREM) per treballador amb discapacitat no contractat.
Donació a la Eurofirms Foundation
El donatiu ha de correspondre a l’1.5 de l’IPREM anual per cada treballador amb discapacitat no contractat.
Contacta amb nosaltres