Eurofirms presenta la radiografia de l’Employee Branding a les empreses d’Espanya 2018

Descarrega l’informe aquí
  • L’informe és un reflex de la realitat i la tendència de les empreses espanyoles a l’hora d’aplicar l’Employee branding.
  • El 93% de les empreses estan a les xarxes socials i professionals i cada vegada més aposten per la formació en matèria de xarxes socials (un 30%).
  • L’Employee Branding és important per més del 80% de les empreses, però només un 30% han desenvolupat un pla específic.

Eurofirms, primera empresa espanyola de Recursos Humans, ha presentat per segon any consecutiu l’informe ”Radiografia de l’Employee Branding a les empreses d’Espanya 2018”, en base a un estudi realitzat a representants de 403 empreses espanyoles.

L’informe és un reflex de l’Employee Branding a Espanya, que mostra la realitat i la tendència de les empreses a l’hora d’aplicar aquest recurs de comunicació de la marca i els valors de l’organització, aconseguint empleats alineats amb la cultura d’empresa que actuaran com a ambaixadors de la marca.

Un 93% de les empreses té presència a les xarxes socials i professionals

Segons l’estudi, un 93% de les empreses asseguren disposar d’un o més perfils corporatius a les principals xarxes socials i professionals, una tendència a l’alça ja que el 2017 el percentatge de companyies que comptaven amb xarxes socials corporatives era del 78%. Tot i així, només un 30% d’aquestes empreses ofereixen formació als seus empleats en matèria de xarxes socials. Una xifra que ha augmentat un 10% respecte a l’any anterior, ja que el 2017 només el 20% de les companyies assegurava invertir en aquest tipus de formació.

L’Employee Branding és un bon recurs de comunicació, cada vegada més important per a les companyies, i així ho demostra el fet que hagi augmentat el percentatge d’empreses que el consideren rellevant en la seva estratègia de comunicació. De fet, més del 80% de les empreses el consideren important, i el 2018 pràcticament s’ha doblat el percentatge d’empreses que han desenvolupat un pla específic en aquesta matèria respecte a l’any anterior (el 2017 només un 16% comptava amb un pla específic).