El lideratge amb Pivot

Un líder és un referent per als demés. Un exemple de compromís i responsabilitat, qualitats essencials per a la millora contínua.

El Lean manufacturing té com a pilar fonamental el compromís de les persones amb la millora contínua. D’aquí que un dels pilars que treballem en el nostre servei Pivot sigui ajudar els treballadors temporals a engranar-se perfectament amb els processos de les seves companyies, per a augmentar el seu compromís i que així puguin considerar-se referents en el seu lloc de treball i líders per la resta de companys.

Lean + Gestió per valors, el mix de treball perfecte.

En el nostre model de treball, basat en la metodologia del Lean Manufacturing, coneixem la importància i influència del líder, així com els tipus de lideratge que es poden desenvolupar per aconseguir termes de productivitat òptims. Per exemple, una organització pot ser que tingui el control sobre els processos, una planificació adequada, recursos de primera qualitat, etc., però no assolirà la seva productivitat si no actua directament sobre els treballadors, amb iniciatives que millorin el seu compromís i reforcin els valors de la companyia.

A Eurofirms la presa de decisions sempre està basada en la responsabilitat, la transparència i el respecte. Aquest fet és molt rellevant quan treballem temes com la formació o el desenvolupament dels nostres treballadors temporals amb els nostres partners. En aquest context, la comunicació i el tracte proper són clau per establir una bona base i vincle que possibiliti un dia a dia fluid i motivador. En el nostre servei Pivot possibilitem aquesta fluïdesa comunicativa entre treballadors i Eurofirms amb la figura d’una persona amb presència diària a casa dels nostres clients, a qui anomenem Pivot.

Per nosaltres, l’optimització de la productivitat passa per implementar accions que potenciïn el benestar, la confiança i la motivació de les persones. L’increment de la productivitat és només una de les innumerables conseqüències positives que poden emergir d’una gestió adequada de les persones.

Com ho fem?

A continuació, exemplifiquem les eines que utilitzem amb els nostres partners per a apoderar, motivar i cuidar les persones:

  • Disseny de processos de reclutament i selecció específics que permetin detectar els perfils més adequats.
  • Identificació i desenvolupament de talent, així com la gestió del seguiment i del rendiment. Detecció de disconformitats o anomalies per a conèixer-les millor i treballar en profunditat.
  • Sistemes de retenció/motivació, potenciant de base una comunicació propera i contínua a través de la nostra figura Pivot a casa del client.
  • Analitzant els llocs de treball (assessments específics per a identificar habilitats requerides segons el lloc).
  • Acompanyament a l’onboarding i seguiment regular del treballador, amb plans d’acció personalitzats. La seva opinió és clau per a detectar iniciatives de millora contínua.

Com mesurem el progrés?

Definim uns indicadors concrets amb el nostre partner per a mesurar com aquests esforços estan donant resultats a tota l’organització. Mitjançant informes regulars de KPI, reflectim els esforços dirigits en aquesta línia, així com els resultats que es van obtenint. Connectem els indicadors d’èxit corporatiu amb les persones.

Els nostres projectes es basen en el compromís de l’empleat amb la companyia, fent-li entendre la transcendència del seu treball i l’impacte que aquest genera a la societat. Com a resultat, obtenim un major índex de compromís a la plantilla temporal, que alhora repercuteix en un augment de la productivitat i una reducció de l’absentisme.

Com més aviat les organitzacions comprenguin la importància de desenvolupar el lideratge a la base de la companyia, més ràpid es podran adaptar i enfocar esforços cap al desenvolupament del lideratge. Per a augmentar la capacitat de lideratge, les organitzacions han d’adoptar un enfoc estratègic i tàctic.

“Si vols anar ràpid, camina sol. Si vols arribar lluny, camina acompanyat”

 (proverbi africà)

Més informació sobre el servei Pivot >

Tancar
El mercat laboral de la nova economia digital
El nou estudi d’Eurofirms Groups sobre el talent IT, amb enquestes a 1.200 a professionals del sector i entrevistes a experts.
Descarrega'l