El camí cap a l’excel·lència. L’excel·lència amb Pivot

Avui dia, moltes organitzacions persegueixen l’excel·lència. La pregunta és: com la busquen?

Segons observem, la majoria de les organitzacions busquen l’excel·lència a curt termini, amb accions molt concretes i mecàniques que les porten a obtenir bons resultats ràpidament. Si millorant algunes accions del procés aconsegueixen resultats en breu, ja consideren que estan arribant a l’excel·lència. L’important no és com, sinó arribar a l’objectiu marcat, com més ràpid millor.

Igual d’important que arribar a l’objectiu és mantenir-lo en el temps.

Creiem que l’excel·lència és un resultat molt més complex que obtenir números positius amb dues o tres millores en el curt termini. L’excel·lència no és el resultat d’alguna cosa, sinó del camí que recorrem i les etapes que formen el camí marcat.

Com treballem l’excel·lència des de Pivot?

A Pivot, tenim una posició privilegiada per a treballar-la, ja que el nostre producte, els treballadors temporals dels nostres clients, són una part fonamental de la base de la piràmide de les operacions en una companyia.raciones en una compañía.

A continuació, describim les 3 etapes que hem traçat des del nostre servei Pivot per a recórrer amb els nostres clients aquest camí cap a l’excel·lènc:

1. Compromís dels treballadors amb l’organització i la millora contínua. És necessari que totes les persones d’una organització estiguin compromeses amb la cerca de l’excel·lència. De res no serveix que els alts comandaments incloguin a l’estratègia empresarial la cerca de l’excel·lència si els nivells més baixos i operatius no estan compromesos amb l’organització. Aquests últims són més importants encara, ja que són els que “fan” la feina. Des de Pivot realitzem projectes per a visibilitzar qualitativa i quantitativament la importància de cadascuna de les posicions que cobrim, de manera que “siguin conscients” de l’impacte que el seu treball genera en el client final.

Estem d’acord que la millora contínua ha d’estar present en el nostre dia a dia i en cadascun dels processos, fins aquí tot perfecte. Però l’important és fomentar la curiositat entre els empleats i “empènyer-los” a desenvolupar un esperit de millora. El canvi no pot dependre tan sols d’uns quants, totes les parts d’una companyia han d’estar pensant contínuament en com seguir millorant en les parcel·les sobre les quals tenen influència.

2. La implicació dels comandaments intermedis. Són la figura imprescindible en la cerca de l’excel·lència, són el nexe entre els alts càrrecs i els empleats de camp. No concebem una feina excel·lent sense que el comandament intermedi s’hi hagi “deixat la pell” explicant i guiant els equips. En aquest sentit, a Pivot el Project Leader és l’encarregat d’implicar els comandaments intermedis en els projectes de millora desenvolupats. Sense ells, no és possible avançar en la implementació d’aquests projectes.

Cal reforçar la idea del partnership. Tenir un esquema ferri de valors que et permetin fer partnership amb socis que busquin també la millora global de les persones que treballen a la companyia. Aquests clients “valents” per a posar sobre la taula iniciatives a llarg termini.

3. L’última etapa, però no per això la menys important. Aquesta etapa marca la diferència en la cerca de l’excel·lència. Ser bona persona, i no ens referim només a treballar amb valors tan importants com el respecte, la transparència i la responsabilitat. Ens referim a ser bones persones buscant l’èxit dels altres, desenvolupant els companys, fent créixer l’equip. Aquesta és la gran diferència a l’hora de perseguir l’excel·lència: una organització amb persones que desenvolupin i facin créixer els altres companys tindrà una probabilitat altíssima de triomfar.

Per acabar i com a conclusió, destaquem que és primordial aconseguir resultats excel·lents, però no ens hem d’oblidar que per assolir-los hem d’impactar de manera positiva a l’organització i en les perones que la formen.