Eurofirms ETT llança la seva nova pàgina web amb més de 1.500 ofertes de feina

 • El disseny de la nova web, que compta amb una imatge renovada, se centra en l’experiència d’usuari perquè inscriure a les ofertes de treball des de qualsevol dispositiu sigui molt fàcil i senzill.
 • Entre les més de 1.500 ofertes de feina, carretoners, teleoperadors, electricistes, electromecànics, cambrers i cuiners són els perfils més buscats.
 • La nova plataforma també ha renovat l’àrea privada del candidat i treballador amb noves funcionalitats per facilitar les gestions diàries.
 • Aquesta actualització de la web forma part de la constant aposta de la companyia per la tecnologia per oferir un servei excel·lent als clients i candidats, cosa que caracteritza a l’empresa.

8 de setembre de 2021. Eurofirms ETT, primera empresa espanyola de recursos humans, ha renovat la seva pàgina web per oferir una millor experiència d’usuari i que els candidats puguin apuntar-se de forma més senzilla a les més de 1.500 ofertes de feina. La nova web està pensada per accedir des de qualsevol dispositiu mòbil, facilitant una navegació còmoda i que els candidats i treballadors puguin realitzar les seves gestions des de qualsevol lloc, moment i dispositiu. Aquesta actualització forma part de la constant aposta per la tecnologia i de la manera de treballar d’Eurofirms Group, centrada en oferir un servei excel·lent als candidats, treballadors i clients, cosa que caracteritza a la companyia.

Entre les més de 1.500 ofertes de feina, carretoners, teleoperadors, electricistes, electromecànics, cambrers i cuiners són els perfils més buscats.

Amb la nova web inscriure’s a una oferta de feina des de qualsevol dispositiu serà encara més fàcil i intuïtiu. Entre les noves funcionalitats destaquen la millora en la inscripció i en la recuperació de la contrasenya, un nou cercador d’ofertes de feina per facilitar la recerca i un bloc amb continguts centrats en el món laboral (consells per a candidats i temes d’actualitat) .

També inclou millores per als treballadors temporals d’Eurofirms, amb un nou sistema de firma digital i entrada d’hores, un nou apartat per identificar les tasques pendents, noves notificacions i alertes per signar la documentació pendent i la possibilitat de realitzar cursos i respondre enquestes.

La nova web està disponible ja a Espanya (en castellà i català) i a Portugal. Durant els propers mesos i de forma progressiva s’habilitarà a la resta de països (Xile i els Països Baixos) en els seus respectius idiomes.

El camí cap a l’excel·lència. L’excel·lència amb Pivot

Avui dia, moltes organitzacions persegueixen l’excel·lència. La pregunta és: com la busquen?

Segons observem, la majoria de les organitzacions busquen l’excel·lència a curt termini, amb accions molt concretes i mecàniques que les porten a obtenir bons resultats ràpidament. Si millorant algunes accions del procés aconsegueixen resultats en breu, ja consideren que estan arribant a l’excel·lència. L’important no és com, sinó arribar a l’objectiu marcat, com més ràpid millor.

Igual d’important que arribar a l’objectiu és mantenir-lo en el temps.

Creiem que l’excel·lència és un resultat molt més complex que obtenir números positius amb dues o tres millores en el curt termini. L’excel·lència no és el resultat d’alguna cosa, sinó del camí que recorrem i les etapes que formen el camí marcat.

Com treballem l’excel·lència des de Pivot?

A Pivot, tenim una posició privilegiada per a treballar-la, ja que el nostre producte, els treballadors temporals dels nostres clients, són una part fonamental de la base de la piràmide de les operacions en una companyia.raciones en una compañía.

A continuació, describim les 3 etapes que hem traçat des del nostre servei Pivot per a recórrer amb els nostres clients aquest camí cap a l’excel·lènc:

1. Compromís dels treballadors amb l’organització i la millora contínua. És necessari que totes les persones d’una organització estiguin compromeses amb la cerca de l’excel·lència. De res no serveix que els alts comandaments incloguin a l’estratègia empresarial la cerca de l’excel·lència si els nivells més baixos i operatius no estan compromesos amb l’organització. Aquests últims són més importants encara, ja que són els que “fan” la feina. Des de Pivot realitzem projectes per a visibilitzar qualitativa i quantitativament la importància de cadascuna de les posicions que cobrim, de manera que “siguin conscients” de l’impacte que el seu treball genera en el client final.

Estem d’acord que la millora contínua ha d’estar present en el nostre dia a dia i en cadascun dels processos, fins aquí tot perfecte. Però l’important és fomentar la curiositat entre els empleats i “empènyer-los” a desenvolupar un esperit de millora. El canvi no pot dependre tan sols d’uns quants, totes les parts d’una companyia han d’estar pensant contínuament en com seguir millorant en les parcel·les sobre les quals tenen influència.

2. La implicació dels comandaments intermedis. Són la figura imprescindible en la cerca de l’excel·lència, són el nexe entre els alts càrrecs i els empleats de camp. No concebem una feina excel·lent sense que el comandament intermedi s’hi hagi “deixat la pell” explicant i guiant els equips. En aquest sentit, a Pivot el Project Leader és l’encarregat d’implicar els comandaments intermedis en els projectes de millora desenvolupats. Sense ells, no és possible avançar en la implementació d’aquests projectes.

Cal reforçar la idea del partnership. Tenir un esquema ferri de valors que et permetin fer partnership amb socis que busquin també la millora global de les persones que treballen a la companyia. Aquests clients “valents” per a posar sobre la taula iniciatives a llarg termini.

3. L’última etapa, però no per això la menys important. Aquesta etapa marca la diferència en la cerca de l’excel·lència. Ser bona persona, i no ens referim només a treballar amb valors tan importants com el respecte, la transparència i la responsabilitat. Ens referim a ser bones persones buscant l’èxit dels altres, desenvolupant els companys, fent créixer l’equip. Aquesta és la gran diferència a l’hora de perseguir l’excel·lència: una organització amb persones que desenvolupin i facin créixer els altres companys tindrà una probabilitat altíssima de triomfar.

Per acabar i com a conclusió, destaquem que és primordial aconseguir resultats excel·lents, però no ens hem d’oblidar que per assolir-los hem d’impactar de manera positiva a l’organització i en les perones que la formen.

El lideratge amb Pivot

Un líder és un referent per als demés. Un exemple de compromís i responsabilitat, qualitats essencials per a la millora contínua.

El Lean manufacturing té com a pilar fonamental el compromís de les persones amb la millora contínua. D’aquí que un dels pilars que treballem en el nostre servei Pivot sigui ajudar els treballadors temporals a engranar-se perfectament amb els processos de les seves companyies, per a augmentar el seu compromís i que així puguin considerar-se referents en el seu lloc de treball i líders per la resta de companys.

Lean + Gestió per valors, el mix de treball perfecte.

En el nostre model de treball, basat en la metodologia del Lean Manufacturing, coneixem la importància i influència del líder, així com els tipus de lideratge que es poden desenvolupar per aconseguir termes de productivitat òptims. Per exemple, una organització pot ser que tingui el control sobre els processos, una planificació adequada, recursos de primera qualitat, etc., però no assolirà la seva productivitat si no actua directament sobre els treballadors, amb iniciatives que millorin el seu compromís i reforcin els valors de la companyia.

A Eurofirms la presa de decisions sempre està basada en la responsabilitat, la transparència i el respecte. Aquest fet és molt rellevant quan treballem temes com la formació o el desenvolupament dels nostres treballadors temporals amb els nostres partners. En aquest context, la comunicació i el tracte proper són clau per establir una bona base i vincle que possibiliti un dia a dia fluid i motivador. En el nostre servei Pivot possibilitem aquesta fluïdesa comunicativa entre treballadors i Eurofirms amb la figura d’una persona amb presència diària a casa dels nostres clients, a qui anomenem Pivot.

Per nosaltres, l’optimització de la productivitat passa per implementar accions que potenciïn el benestar, la confiança i la motivació de les persones. L’increment de la productivitat és només una de les innumerables conseqüències positives que poden emergir d’una gestió adequada de les persones.

Com ho fem?

A continuació, exemplifiquem les eines que utilitzem amb els nostres partners per a apoderar, motivar i cuidar les persones:

 • Disseny de processos de reclutament i selecció específics que permetin detectar els perfils més adequats.
 • Identificació i desenvolupament de talent, així com la gestió del seguiment i del rendiment. Detecció de disconformitats o anomalies per a conèixer-les millor i treballar en profunditat.
 • Sistemes de retenció/motivació, potenciant de base una comunicació propera i contínua a través de la nostra figura Pivot a casa del client.
 • Analitzant els llocs de treball (assessments específics per a identificar habilitats requerides segons el lloc).
 • Acompanyament a l’onboarding i seguiment regular del treballador, amb plans d’acció personalitzats. La seva opinió és clau per a detectar iniciatives de millora contínua.

Com mesurem el progrés?

Definim uns indicadors concrets amb el nostre partner per a mesurar com aquests esforços estan donant resultats a tota l’organització. Mitjançant informes regulars de KPI, reflectim els esforços dirigits en aquesta línia, així com els resultats que es van obtenint. Connectem els indicadors d’èxit corporatiu amb les persones.

Els nostres projectes es basen en el compromís de l’empleat amb la companyia, fent-li entendre la transcendència del seu treball i l’impacte que aquest genera a la societat. Com a resultat, obtenim un major índex de compromís a la plantilla temporal, que alhora repercuteix en un augment de la productivitat i una reducció de l’absentisme.

Com més aviat les organitzacions comprenguin la importància de desenvolupar el lideratge a la base de la companyia, més ràpid es podran adaptar i enfocar esforços cap al desenvolupament del lideratge. Per a augmentar la capacitat de lideratge, les organitzacions han d’adoptar un enfoc estratègic i tàctic.

“Si vols anar ràpid, camina sol. Si vols arribar lluny, camina acompanyat”

 (proverbi africà)

Més informació sobre el servei Pivot >

La productivitat a les organitzacions a través del desenvolupament de les persones

Normalment quan es parla de productivitat a les empreses sempre es fa referència a un concepte que radica a productes realitzats per recursos emprats (mà d’obra, matèries primeres, maquinària, energia i capital) o a nivell macroeconòmica amb l’indicador PIB per càpita. En ambdós casos, l’eix central o generador són les persones, però en cap d’ells s’evidencia com a part essencial per a la seva millora.

Tot això redueix el concepte a la capacitat productiva des d’un punt de vista merament industrial, és a dir, quantes més i millors màquines, mà d’obra, processos i matèries primeres, millor serà la producció i més es produirà, però en cap cas es parla de capacitats i potencialitats humanes, és a dir, les persones en la seva essència desapareixen de l’equació per a ser elements generadors de major valor. I, per tant, entendre com a axioma aquest concepte impedeix posar en valor l’extraordinària potencialitat d’eficiència i abast que tenen les variables o dimensions humanes a la productivitat.

Després d’aquesta reflexió, proposem un model que sent les bases de la correlació entre les característiques laborals de la dimensió humana i la productivitat a la feina. Un model basat en el desenvolupament humà per a incrementar la productivitat, concretament emmarcat en 8 elements fonamentals:

 1. Lideratge
 2. Motivació
 3. Satisfacció
 4. Competències
 5. Participació
 6. Equip i relacions
 7. Formació i desenvolupament
 8. Cultura i valors

Aquest s’explica amb l’analogia d’una casa, amb tres parts estructurals diferenciades en base als 8 elements exposats, tal com es pot observar a la següent imatge:

Aquestes 3 parts que s’observen s’expliquen de la següent manera:

-Estratègia: amb l’estratègia es traça un camí que ha de ser vehiculat a través del lideratge d’una organització, un camí dissenyat per assentar les bases d’un conjunt d’elements per a aterrar de manera real i concreta. És a dir, tot el concepte ha de venir propulsat per un lideratge compromès i a llarg termini, perquè exigirà tenacitat i elements que ajudin a no desdibuixar ni perdre de vista els objectius fonamentals.

-Drivers: són els elements propulsors o canals per al desplegament de l’estratègia. És a dir, sense ells és impossible assolir la línia establerta i concretar els veritables motors de la productivitat humana perquè finalment s’interioritzin com a part natural a l’organització.

Aquests van des de l’assegurament de l’engagement, treballant la motivació, la satisfacció o la participació activa a la potenciació de les capacitats i la millora de la projecció (amb un pla de millora de competències i formació), fins a la creació d’atmosferes positives i favorables per a les relacions, potenciant el treball en equip en diferents àmbits.

-ADN: l’ADN serà la part final de tot un procés que evidenciï que tot l’anterior s’hagi assentat i, així, garantirà que tot l’anterior es percebi com a intrínsec a les persones de l’organització, que sigui una característica diferenciadora i d’inspiració que forgi els elements que l’uneixen: la cultura i els valors.

Aquests 3 blocs conceptuals que s’expliquen s’han de donar cronològicament perquè, des de l’estratègia que es traça a través del lideratge en un inici, vehiculada a través dels drivers, es consolidi una estructura potenciadora de la productivitat a través del desenvolupament de les persones i que aquesta romangui en el temps com una forma diferenciadora del clima laboral a través d’una cultura i valors de l’organització.

Una vegada traçat el model, la seva conceptualització i els elements que el composen, ens centrarem en cadascun d’ells, explicant-los i aterrant-ne la importància de cadascun.

Més informació sobre el servei Pivot >

Ens importa la teva salut i benestar

A Eurofirms ens preocupem per la teva salut i benestar, per això durant els propers dies i fins que les autoritats sanitàries ho indiquin, podem treballar en remot des de casa i seguir oferint el nostre servei amb total normalitat.

 • Pots consultar les nostres ofertes de feina i inscriure’t a través de la nostra pàgina web i app.
 • Realitzem entrevistes telemàticament.
 • Els contractes es poden signar fàcilment de manera electrònica.
 • Les formacions presencials que estaven previstes es realitzaran en línia.

Per contribuir a evitar la propagació de virus, et demanem que únicament vagis a una de les nostres oficines quan necessitis realitzar una gestió imprescindible que no puguis fer de forma telemàtica. Pots consultar aquí l’horari especial de la teva oficina més propera.

Quedar-se a casa i seguir les mesures indicades per les autoritats sanitàries ajudarà a mantenir la teva salut i la dels teus. Si com a cas excepcional, haguessis d’anar a una de les nostres oficines:

 • Fes cua a l’exterior fins que la persona que està dins t’indiqui que pots entrar.
 • Mantingues 1 metre de distància com a mínim.

Molts ànims en aquesta situació tan complicada per a tots!

A Eurofirms et seguim oferint el nostre servei amb normalitat

Estem al teu costat i per això, durant aquests dies, des del Grup Eurofirms seguirem ofrint els nostres serveis, tant a candidats com a empreses, tot i que treballarem en remot des de casa. La nostra constant aposta per la innovació i la tecnologia ens permet seguir oferint un servei de qualitat, tot i que haguem de tancar les nostres oficines i teletraballar.  

Som una empresa tecnològica i per això:

 • El nostre equip pot realitzar teletreball.
 • Els candidats es poden inscriure a través de la nostra web o app. No et perdis les noves oportunitats de feina!
 • Realitzem entre entrevistes telemàticament.
 • Els contractes es podran signar fàcilment de manera electrònica.

Per a gestionar la flexibilitat que qualsevol empresa necessita durant els propers dies, també hem reforçat el nostre Servei de Guàrdia. I si tens qualsevol dubte o necessites posar-te en contacte amb nosaltres, pots fer-ho a través d’e-mail o telèfon, contactant amb la teva delegació més propera.

Esperem que tu i els teus us trobeu bé.

Gràcies per confiar en nosaltres!

Eurofirms estrena nova app per facilitar la recerca de feina

 • A través d’aquesta aplicació, els candidats podran consultar milers d’ofertes de feina sense registre previ i realitzar el seguiment del procés de selecció.
 • Els treballadors podran utilitzar l’app per a gestionar tota la documentació relacionada amb el seu contracte.

Eurofirms, primera empresa nacional de Recursos Humans, llança una nova app per a candidats i treballadors, a través de la qual es poden consultar milers d’ofertes de feina i realitzar el seguiment del procés de selecció. La nova aplicació d’Eurofirms està pensada per facilitar la recerca de feina i les gestions diàries dels treballadors com l’entrada d’hores treballades.

Els candidats poden apuntar-se a les ofertes de la seva zona fent clic sobre aquelles que més els interessin i a més poden completar el seu perfil professional afegint les seves preferències laborals, gestionar tota la documentació per formalitzar el contracte, realitzar el seguiment de les seves candidatures i buscar les oficines d’Eurofirms més properes a la seva zona.

Aquesta nova app, que està disponible per als sistemes operatius Android i iOS (Google Play i APP Store), substitueix a l’antiga aplicació d’Eurofirms que estava pensada únicament per a treballadors. Amb l’aplicació actual, que també està disponible per a candidats, s’amplien les funcionalitats i es facilita el dia a dia dels treballadors.

Eurofirms Group factura 437M€ el 2019 i creix més del 13%

 • El Grup Eurofirms ha tancat 2019 amb una facturació acumulada de 437 milions d’euros.
 • La primera empresa nacional de recursos humans compta amb una xarxa de més de 130 delegacions i un equip de més de 1.000 professionals.
 • La companyia ha assolit una mitjana de més de 20.000 treballadors actius al dia.

El Grup Eurofirms, primera empresa nacional de Recursos Humans, ha tancat l’exercici de 2019 amb un volum de facturació de més de 437 milions d’euros a Espanya, Portugal, Països Baixos i Xile, el que ha suposat un creixement de més del 13% respecte a l’any anterior. 2019 ha estat, per tant, un any de gran expansió i creixement per la companyia, quarta del sector a Espanya i reconeguda per The Financial Times per tercer any consecutiu com una de les 1000 empreses amb més creixement d’Europa.

Aquest creixement no només es deu a la tendència positiva que l’empresa ha registrat durant els últims anys, sinó també per ser una empresa tecnològica i compromesa amb el model de gestió per valors, una de les raons per les quals s’ha convertit en un referent de qualitat en el sector dels Recursos Humans, consolidant un model empresarial propi que posa a les persones i al seu benestar en primer lloc per l’obtenció de millors resultats.

 

Més de 220.000 contractacions el 2019

El servei principal d’Eurofirms  és la captació, selecció, formació i posada a disposició de treballadors temporals a empreses de tots els sectors, una activitat que ha superat les 220.000 contractacions durant 2019, xifra que suposa una mitjana de més de 20.000 treballadors actius al dia.

La cartera de serveis de la companyia es complementa amb altres línies de negoci com la selecció de personal de perfils executius i comandaments intermedis a través de Claire Joster, l’externalització de serveis sota la seva marca Inneria, formació i desenvolupament professional a través de Talent Savior, el marketplace d’ocupació a través de la plataforma mòbil de cerca de feina CornerJob i la normalització de persones amb discapacitat, aquest últim realitzat per la Fundació Eurofirms.

Evolució de la facturació Eurofirms Group

Expansió de la xarxa de delegacions i augment de la plantilla

2019 també ha estat un any d’expansió per la companyia, que ha ampliat la seva presència internacional obrint mercat a Xile, on l’empresa compta amb dues oficines des de les que ofereix diversos serveis de gestió de persones. L’aparició d’Eurofirms a Xile arriba dos anys després que la companyia obrís mercat al 2017 als Països Baixos, on compta amb una oficina a Eindhoven, i sis anys més tard de la seva arribada a Portugal, on està present des de 2013. El 2019 el Grup Eurofirms ha assolit les 133 delegacions, 110 d’elles situades a Espanya, 20 a Portugal, 2 a Xile i 1 als Països Baixos.

El procés d’expansió d’Eurofirms té la voluntat de continuar oferint un servei de proximitat d’alta qualitat, l’activitat més gran i posada en funcionament de noves delegacions han anat acompanyades d’un augment d’equip, que supera els 1.000 professionals.

Eurofirms realitza una donació de 50.000 € a la Fundació Lluita Contra la Sida a través de la campanya “Cadena de valors Eurofirms”.

Aquesta iniciativa solidària té com a objectiu seguir donant suport a la Fundació amb la seva lluita contra malalties infeccioses i immunes com el càncer, l’Alzheimer i la sida. Per cada calendari d’advent lliurat durant aquest Nadal, Eurofirms ha donat 15 euros a la Fundació, el que ha suposat una recaptació de 50.000 euros.

Eurofirms, primera empresa nacional de Recursos Humans, ha donat 50.000 euros a la Fundació Lluita Contra la Sida (FLS) que es destinaran a la investigació de malalties infeccioses i immunes com el càncer, l’Alzheimer i la sida, entre d’altres. L’entrega del xec de 50.000 euros, resultat de la campanya de Nadal “Cadena de Valors Eurofirms” en la que s’han donat 15 euros per cada calendari d’advent que Eurofirms ha lliurat als seus clients, s’ha realitzat per part del Director General del Grup Eurofirms, Miquel Jordà, al president de la Fundació, el doctor Bonaventura Clotet

El president de la FLS, centrat a investigar i desenvolupar vacunes i aplicar estratègies terapèutiques i de previsió de malalties infeccioses i immunes, ha expressat el seu agraïment i ha fet èmfasi en la importància de seguir investigant aquest tipus de malalties, entre les quals s’inclou la Sida, però també altres malalties com el Parkinson, el càncer i l’Alzheimer.

Aquest és el tercer any consecutiu que, amb motiu del Nadal, Eurofirms realitza una donació a aquesta fundació, ja que ja fa 5 anys que manté un conveni de col·laboració amb la FLS. L’any passat la recaptació es va destinar a un nou centre d’investigació del SIDA i altres malalties infeccioses de l’hospital Carmelo de Chokwe, que ha estat distingit als Premis MOZEFO 2019.

Eurofirms, que manté un ferm compromís amb el benestar de les persones a la societat amb l’objectiu de construir un món millor, reafirma la seva responsabilitat social amb aquesta acció solidària i seguirà contribuint en un futur per ajudar a erradicar, per fi, les malalties infeccioses i immunes.